"Tla so vinu mati, sonce oce, kletar pa usoda" (pregovor)